Obadja

Nr 18: ARTIKLER: Surtsey - en øy blir til | Profetier og Bibelens unikhet | Setter vi vår lit til egne prestasjoner, i stedet for å stole på Gud? | To typer alen | Hviledagen | Gjerdet rundt Guds vingård | Bush gir paven frihetsmedalje | Herlighetens rike HELSE: Fra naturens apotek, del 4: Vitamin D SERIER: I naturens tempel, Del 5: Loven er åndelig - del 2.

Nr 17: ARTIKLER: Bibeloversettelse | Egg ikke kjærligheten før den selv vil | Et spor | Guds ære | Jakobs stige | Mist ikke motet | Nådens rike | Naturens tempel, del 4. | TV | Vitamin C

Nr 16: Artikler: Darwins sorte boks | Ett tegn | Gode og onde dager | Guds juveler | Gud utvelger | Hva betyr | Lydighet | Nåde | Religion i EU grunnlov | Saligprisningene del 3 | Sort obelisk | Vitamin E

Nr 15: ARTIKLER: All naturens lover | Bibelens største profeti om Jesus | De små tingene | En million | Forlik deg med Gud | Guds nåde forvandler livet | Gud eller bakeren? | Kan vi stole på Gud og hans ord? | Maten kan være den beste medisin | Paulus og loven | Saligprisningene | Tilbedelse | Trafikkregler

Nr 14 ARTIKLER: De sykes lege | Det store løftet | Et barn | Fordi han elsket | Fredheim | Fotokjemikalier | Jacobs kiste | NATURENS TEMPEL: Fra naturens talerstol | Overflod | Romersk soldat | Skuffelsen | Treet og frukten

Nr 13. ARTIKLER: - The Bill of Rights | - “Du er mannen!” | - Den første påsken | - Festet for vårt fokus | - Vitnesbyrd fra forskjellige steder | - Født til å fly | - Guds kraft | - Befrieren | - Åpenbart på forhånd | - Belønningen for flittig bibelstudium | - Sodoma og Gomorra HELSE: - Fra naturens apotek, del 1: - Vitamin A SERIER: - Veien til Kristus, Del 13: Glede i Herren

Nr 12 Artikler: Donald Duck. Uskyldig moror eller blodig alvor? | Guds kjærlighet | Om tilgivelse og dom | Pinsedagen | På veien til Emmaus | Hvorfor, Gud? | Den gylne regel | Paulus | Hode eller hale? | Glede og takknemmelighet | Hvor mye våger vi å be om? | 11 observasjoner HELSE: Sykdommer av svinekjøtt | LESERBREV: Å vandre i Jesu fotspor | Hva Gud viste meg gjennom en drøm SERIER: Veien til Kristus, Del 12, Fra tvil til tro

Nr 11 Artikler: Frihetesn religion | To brev til nettopp deg | Hvordan studerer vi Bibelen? | Vannflommen del 1: Dersom historien er sann... | Vannflommen del 2: Det regnet ikke... | Kunnskap, valg og frihet Vitnesbyrd: Litt tanker om diskutering og irettesettelse | Slutt å strev Serier: Veien til Kristus, Del 11. | Bønnens velsignelse 1| Oppslagstavla

Nr 10 Artikler: - Hvorfor helligdommen? | Guds frelsestilbud | Året 1844 | Jesus vant makten til å tilgi | Hvilken natur hadde Adam før fallet? | - Forskjellen på bokstaven og ånden | Det skal komme en natt. | - Barn for Abraham | - Den store forsoningsdagen | Serie: Veien til Kristus, Del 10

Nr 9 Artikler: - Guds rike| - Solen, en helvetes ild! | - Guds kjærlighetsbrev | - Den fortapte sønn - år 2001 | -Guds fottrinn | - Petros og Petra | Leserbrev: | - Gud hører bønner | Serie: - Veien til Kristus, Del 9

Nr 8 Artikler: - Jesus vasket Judas’ føtter | - Lik sine brødre i alle ting | - Vesta og nonnene | - Hvordan ser Gud på oss? | Leserbrev: - HAI! Helse: - Protein. Hvor mye trenger vi? | - BSE update | Serie: - Veien til Kristus, Del 8 | Studie av endetiden og Jesu gjenkomst: | - De tusen år og den endelige dommen.

Nr 7 Artikler: - Mennesker som møtte Jesus i det gamle testamentet | - For Gud er én mer enn 99** | - En profet som meg skal Herren din Gud oppreise | Leserbrev: - Et lånt liv Veiarbeiderne og den bekymrede damen | - En merkelig telefonoppringing | - I Himmelen finnes ingen biler | - Freden som Gud så gjerne vil gi oss | Helse: - 2 Månender å leve Serie: - Veien til Kristus, Del 7 | Studie av endetiden og Jesu gjenkomst: | - Livets og dommens oppstandelse  

Nr 6 Artikler: - Isak og Ismael  | - Jesus som dommer | -skremselsprpoganda? | - Da himmelens sluser ble åpnet | - Julemysteriet Leserbrev: - En sangtekst | Helse: - E-nr.- Vet vi hva vi spiser? Serie: - Veien til Kristus, Del 6 | Studie av endetiden og Jesu gjenkomst: - Jesu gjenkomst

Nr 5 Artikler: - Guds vitnesbyrd i det italienske språket | - Seks dager eller millioner av år | - Leiren i pottemakerens hånd | - Tekel  - “du er veid på skålvekt og funnet for lett” - | -  Stille etter stormen | Leserbrev: - Kjære medmenneske | Helse: | - Melk - kalveføde | Serie: - Veien til Kristus, Del 5 Studie av endetiden og Jesu gjenkomst: - De siste dager

Nr 4 Artikler: - Lucy | - Guds segl og sabbaten | - Tre englers budskap | - Universet Leserbrev: - Har du tid? | - Dikt | - Utenfor står hundene  Helse: - Veien til helse Serie: - Veien til Kristus del 4

Nr 3 Artikler: - En sann vekkelse | - Guds segl og dyrets merke | - Kampen i himmelen | - Kjøttgrytene i Egypt | - Liv i døden | - Når en engel fra himmelen forkynner et annet evangelium | - Blir man predestinert til frelse? | - Satans vareopptelling | - Visste du at? Helse: - Benets utvikling del 2 | Serie: | - Veien til Kristus del 3

Nr 2. Artikler: Hva sier Bibelen om døden? | En udødelig sjel? | Å redde liv | Jubileum 2000 | Myte og fakta om fariseerne som stod imot Jesus | Hjelp! Hvem skal reformere kirken? | Guds fulle rustning | En nasjonal dag for bønn og faste? Helse: Benets utvikling Vitnesbyrd & leserbrev: Lengsel | Vitnesbyrd | Bilen i grøfta | Kjære unge... Serier: Studie av Åpenbaringsboken 13: Dyret som kom opp av jorden | Veien til Kristus Del 2 | En skapertilhengers syn på dinosaurer og evolusjonsteorien

Nr 1. Artikler: "Hitlers pave" | Drømmen om et fredsrike | Jesus vant makten til å tilgi Helse: Sukker, søt eller slem? | Farlig Galskap Vitnesbyrd: Vitnesbyrd av Ingunn og Ester Serier: Studie av Åpenbaringsboken 13: Dyret som kom opp av havet | Veien til Kristus | En skapertilhengers syn på dinosaurer og evolusjonsteorien Oppslagstavlen: Norge underlegges Paven? | Nyhet om Matteus evangelium | Katolsk Biskop for retten | Prester og nonner bak masssakrer

 

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006