Obadja

Fytokjemikalier - grønnsaker mot kreft

Se, Jeg har gitt dere hver plante som setter frø og som finnes på jordens overflate, og hvert tre som gir frukt med frø i. De skal være til mat for dere. Og til hvert dyr på jorden, til hver fugl i luften og til hvert kryp som har liv på jorden, har Jeg gitt hver grønn plante til mat.” (1.Mos.1,31). Slik var føden Gud gav i begynnelsen, både mennesker og dyr skulle leve av planter som setter frø og frukt. Selv etter syndefallet viste Gud sin interesse for menneskenes ernæring ved å tilføre grønnsaker til deres kosthold: “Fordi du...åt av treet..., så skal jorden være forbannet for din (!) skyld. Med smerte skal du ete av den alle ditt livs dager. Torner og tistler skal den frembære for deg, og du skal ete av markens vekster...” (1.Mos.3,17-18). Gud brakte store velsignelser til mennesket ved å tilføre grønnsaker på deres kostseddel. En av disse velsignelsene finner vi omtalt i artikkelen under, som er hentet fra Hjertegodt Nytt, nr. 3, 2002, skrevet av Erik Sømme, driftansvarlig ved Fredheim Helsesenter:

Mat inneholder vitaminer, mineraler, sporelementer og fiber. Men senere års forskning har vist at det finnes et stort spektrum av andre fysiologiske stoffer - faktisk tusenvis. Fyto (phyto) som betyr ‘plante’ på latin, forteller oss at disse stoffene kun finnes i planteriket. Eksempler på kjente fytokjemikalier er terpenoider (finnes i bær, citrus og urter); flavono-ider (finnes i de fleste frukter og grønnsaker), karotenoider (finnes i gul/orange frukter og grønnsaker, grønne bladgrønnsaker og røde frukt-er), isoflavoner (finnes i soyabønner, tofu). Dette er stoffer som gir farge og smak på maten, de er sterke anti-oksydanter og kroppens høye beskyt-tere. De klassifiseres ikke som vita-miner eller sporelementer - de er ikke næringsstoffer for kroppen, men naturlige kjemiske substanser som kun finnes i planteriket.

Frukt og grønnsaker beskytter mot kreft

Mer enn 200 studier er blitt gjort i flere land der man har tatt for seg flere typer kreft. På tross av forskjellen land i mellom hva kultur, mat og forskningsmetoder angår, er bevis-materialet overveldende. Mer frukt og grønt reduserer risikoen for kreft.

Kreft i munn/hals: Gulrøtter, citrusfrukter og grønne grønnsaker.

Lungekreft: Gulrøtter, grønne blad-grønnsaker og tomater.

Magekreft: Gulrøtter, grønne blad-grønnsaker, tomater, hvitløk og løk.

Blærekreft: Korsgrønnsaker, som brokkoli, rosenkål, kål, blomkål, grønnkål, reddiker og kålrot.

Tykktarm- og endetarmskreft: Rå og grønne grønnsaker.

Brystkreft: Gulrøtter.

Prostatakreft: Tomater og tomat-produkter.

Denne listen sier ikke at vi for eksempel bare skal spise gulrøtter eller bare tomater. Forskningen viser helt klart at helsegevinsten er størst når det spises variert - massevis av for-skjellige frukter og grønnsaker. Jo mer det spises, desto bedre blir beskyttel-sen i kroppen. Stikkordene er derfor: Variert og massevis!

Hva tre store (og noen andre) helseundersøkelser forteller...

Adventist-undersøkelsen , en undersøkelse av tusenvis av adven-tister i California, USA, som bl.a. har vist at menn som spiste tomater mer enn fem ganger i uken, hadde 40% mindre risiko for prostatakreft enn menn som spiste tomater mindre enn en gang i uken.

The Health Professional Study , en undersøkelse av mange tusen helse-arbeidere, som satte inntaket av lycopene (stoffet som gir tomater farge) i forbindelse med forekomst av prostatakreft. Risiko for denne type kreft var 22% lavere for dem som spiste fire til syv porsjoner pr uke og 35% laver for dem som spiste mer enn 10 porsjoner tomatprodukter pr uke. Dette sammenlignet med dem som spiste kun 1,5 porsjon i uka.

Den beskyttende effekten som frukt og grønnsaker har, er også blitt konstatert ved hormonrelaterte kreft-sykdommer, slik som brystkreft. En undersøkelse viste at de kvinnene som hadde det høyeste inntaket av grønn-saker, hadde en 54% mindre risiko for brystkreft enn de som spiste minst grønnsaker. Det interessante med denne undersøkelsen var at det viste seg at det var samspillet mellom de forskjellige grønnsakene som gav denne gode effekten. Nøkkelord: Variasjon!

En gresk undersøkelse viste at frukt og grønnsaker klart reduserte tilfeller av brystkreft. Kvinner som spiste fire til fem porsjoner grønnsaker om dagen hadde 46% mindre risiko for brystkreft sammenlignet med kvinner som spiste mindre enn to porsjoner om dagen. Videre viste undersøkelsen at kvinner som spiste 6 porsjoner med frukt om dagen hadde 35% mindre risiko for å få brystkreft enn kvinner som spiste mindre enn 2 porsjoner om dagen.

The Nurses’ Health Study og The Health Professional Study som til sammen undersøkte mer enn 100 000 mennesker, viste at de som spiste mer enn 30 porsjoner med frukt og grønn-saker i uka hadde en 30 % mindre risiko for de mest vanlige former for slag. De grønnsaker som syntes å gi størst fordel var brokkoli, spinat, grønnkål, citrusfrukter eller juice.

EURAMIC-undersøkelsen viste at et høyt inntak av lycopene (det røde pig-mentet i tomater, grapefrukt og vann-melon) hos menn gav en 48% mindre risiko for hjerteinfarkt sammenlignet med dem som hadde lave inntak av lycopene. Når lycopene ble gitt som kosttilskudd (60mg/dagen) til menn i en 3 månders periode, reduserte det LDL kolesterolet (det dårlige kole-sterolet) med 14%. Derav har man sluttet at lycopene gir mindre risiko for hjertesykdom.

I tillegg til det som er nevnt her, er det studier på studier som peker i samme retning. Frukt og grønnsaker er ene-stående beskyttere mot sykdom.

Øyesykdom

Å spise mye frukt og grønnsaker gir gode øyne. Mange undersøkelser har vist at de som spiser mye mørke-grønne grønnsaker har vesentlig mindre sannsynlighet for å utvikle grå stær og sykdom på hornhinna. Disse øyesykdommene tror man skyldes de frie radikaler i øyet som aktiveres gjennom sollys, røyking, forurensning og infeksjoner. Mørkegrønne grønnsaker inneholder to pigmenter - lutein og zeaxthin. Når disse stoffene ak-kumuleres i øyet, skyfler de vekk de frie radikalene før de rekker å skade det følsomme vevet i øyet.

Den praktiske delen...

Det finnes ikke et gitt antall frukt og grønnsaker man bør spise hver dag. I stedet bør nøkkelordene være: MER og VARIERT! Spis minst fem por-sjoner med frukt og grønnsaker om dagen - helst ni...

Prøv om du i alle fall de fleste uke-dagene får i deg en porsjon av hver av de følgende frukt og grønnsaker:

- mørkegrønne bladgrønnsaker

- gule eller oransje frukter og grønn-saker

- røde frukter og grønnsaker

- bønner

- citrusfrukter

- masse tomater

Lykke til! Du er nå en ordentlig kriger! Våpnene kalles FYTO-KJEMIKALIER!

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006