Obadja

Surtsey - en øy bli til

Hvor lang tid er nødvendig for at det skal oppstå en helt ny øy, en øy med et rikt plante- og dyreliv? Ifølge evolusjonsteorien ble verden utviklet over flere tusen millioner år. Ifølge Bibelen ble jorden med dens tilbehør skapt av Gud på seks bokstavelige dager.

To typer alen

Da Gud instruerte Noah om hvordan han skulle bygge arken, sa Han: “Arken skal være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høy.” (1. Mos. 6, 15). Vi fortelles også at Noah fulgte disse instruksene (v. 22).

Darwins sorte boks

I ”Artenes opprinnelse”, Darwins egen ”bibel” står det: ”Om det kan påvises at det eksisterer en kompleks organisme som ikke kan ha blitt formet ved mange små stegvise endringer, så faller min teori absolutt. I sin bok ”Darwins black box” påviser biokjemiker Michael Behe kompleksitetene som feller Darwins evolusjonsteori

Jakobs kiste funnet?

En tom steinkiste med inskripsjonen “Jakob, sønn av Josef, bror av Jesus” (på arameisk), skal nylig ha blitt funnet i Israel. Denne måten å begrave men-nesker på (legge de dødes bein i en steinkiste) var vanlig blant jødene kun mellom år 20 f.Kr. og 70 e.Kr.

FØDT TIL Å FLY

Et fly er konstruert utrolig presist. Vingenes størrelse og form, halen og motorens plassering, og selvfølgelig vekten - alt må være riktig dersom det skal kunne fly. Men visste du at den vesle spurven i bakgården er konstruert enda mer nøyaktig for å kunne fly?

SODOMA OG GOMORRA - byene som ble utslettet med ild

Dødehavsregionen var en gang et fruktbart område. I Bibelen blir blir Jordan-sletten sammenliknet med Edens hage: «Lot løftet blikket og så hele Jordan-sletten, og han så at det var godt med vann der. Dette var før Herren ødela Sodoma og Gomorra.

Seks dager eller millioner av år?

Få mennesker tenker i dag over at de fleste vestlige vitenskapsmenn frem til 1700-tallet var kristne, i den forstand at de trodde på en Gud. De hadde ingen problemer med å godta en skapelse som de ifølge Bibelens kronologi beregnet til å ha skjedd i år 4004 f.Kr.

 

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006