Obadja

Bush gir paven frihetsmedalje

I juni var USAs president George W. Bush på Europa-besøk, blant annet for å delta i markeringen av 60-årsdagen for D-dagen 1. Besøket startet 4. juni hos pave Johannes Paul II i Vatikanet. Etter et privat møte, holdt Bush og paven hver sin offentlige tale, hvor samtidig paven ble overrakt presidentens frihetsmedalje 8.

Bill of Rights - Død eller levende?

Den amerikanske grunnloven fikk i 1791 sine ti første vedlegg (“amendments”), kjent som the Bill of Rights. Disse tilleggsbestemmelsene skulle trygge individets viktigste rettigheter. Rettighetsvedleggene har lenge vært under press, men de største skadene er blitt påført i løpet av det siste året.

Religion i EUs nye grunnlov?

I den siste tid har reformkonventet, under ledelse av Frankrikes tidligere president Valery Giscard d’Estaing, arbeidet for å lage et utkast til en ny grunnlov for EU. Pave Johannes Paul II har i lengere tid presset på for at grunnloven skal inneholde en sterk henvisning til krist-endommens plass i det europeiske samfunn.

 

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006