Obadja

HELSE / VITAMIN E / SYKDOM

 

Vitamin E

Vitaminer gir hverken kalorier eller energi til kroppen,
slik som karbohydrater, fett og proteiner. Likevel er
de nødvendige for at kroppen vår skal fungere
normalt, og mangler kan føre til sykdommer
og endog irreversible skader. Det er
for holdsvis små mengder vi trenger av de
ulike vitaminene (mikro- eller milli-
gram), men siden cellene våre ikke
selv kan produsere dem, må de
tilføres gjennom kosten
eller på annen måte.

Vitamin E (tokoferol) spiller en viktig rolle som antioksidant i kroppen. Dette innebærer at vitaminet selv reagerer med oksygen og blir ødelagt, og slik hindrer at oksygenet reagerer med fettsyrer (særlig flerumettede), noe som bl.a. kan føre til utvikling av kreft. (Se også del 1 i Obadja nr.13.)

Luften vi puster inn, inneholder mye oksygen. Cellene i lungene blir derfor utsatt for store oksygen-mengder som kan ødelegge cellemembranen (celleveg-gen). Cellemembranen er en dobbeltvegg av fettstoffer, som skal kontrollere og regu-lere det som går inn i og ut av cellen. E-vitaminet spiller en viktig rolle som antioksidant i lungene, ved å forhindre at oksygenet reagerer med disse fettstoffene og cellene blir ødelagt.

Vitamin E beskytter også cellemem-branen til de røde blodlegemene, som er de cellene i blodet som frakter oksygen fra lungene til resten av krop-pen. Også de hvite blodlegemene, som har viktige oppgaver i vårt im-munsystem, blir beskyttet av vitaminet. Slik fremmer det indirkekte mot-standskraften mot andre sykdommer og forurensning. Vitaminet skal også være nødvendig for normal utvikling av nervene.

Forskning har vist at vitamin E kan beskytte mot utvikling av hjerte- og karsykdommer. Det tyder på at det er en sammenheng mellom lavt vitamin E-inntak og disse sykdommene. Et forskningsprosjekt i USA viste at menn og kvinner som hver dag i to år fikk tilskudd av forholdsvis store men-gder vitamin E, reduserte sin risiko for hjerteanfall med ca. 40 %. Normalt E-vitamininntak gjennom kosten gav liten ekstra beskyttelse i dette tilfellet. Som antioksidant E-vitaminet imidler-tid svært nyttig for å hindre aktiviteten i de såkalte frie radikaler (ustabile oksiderte molekyler) etter hjerteanfall eller by-pass-operasjon. Forskning gjort på kaniner (ved Toronto General Hospital) viste at en innsprøytning

av E-vitamin innen to timer etter

et hjerteanfall reduserte skadene

av hjertevevet med 78 %.

Vitamine E ser også ut til å kunne på-virke utviklingen av Parkinsons syk-dom. Vitaminet kan være en faktor som forsinker symptomer som tremor (skjelving), rigiditet (stivhet) og tap av balanse.

I tillegg tyder det på at vitamin E i samspill med vitamin C reduserer risikoen for utvikling av grå stær med 50 %.

Vi finner vitamin E i mange matvarer, særlig nøtter, frø (spesielt solsikkefrø), belgfrukt (spesielt soyabønner), hvetekim og helkornprodukter, grønne bladgrønnsaker, mais, avocado, søte poteter og mango.

I sin naturlige form er fettet i disse matvarene kapslet inn av cellulose-fiber eller protein, noe som hindrer at fettsyrene reagerer med oksygen (oksiderer). Det er derfor ikke skade-lig å spise slike råvarer. I vegetabilske oljer - av f.eks. oliven, mais eller sol-sikke - er den beskyttende kapselen blitt fjernet fra fettsyrene. I tillegg har man under raffineringsprosessen mis-tet vitaminer, mineraler og andre nyt-tige stoffer. Foredlingsindurstrien lages produkter som så og si er motsatt av slik naturen presenterer dem. Det enkle er derfor det beste - naturlig, sunt og sikkert!

Mangel på vitamin E oppstår sjelden hos mennesker. Dette kommer av at vitaminet er så vanlig i mat at det er vanskelig å skape et underskudd. Ettersom vitaminet er fettløselig, blir det lagret i kroppsfettet, slik at vi alltid har en rikelig reserve. Dessuten kan kroppens celler resirkulere sin arbeids-forsyning av E-vitamin.

Det er også sjelden med overdose av vitamin E, ettersom det stadig brukes som antioksidant i kroppen.

HMT

Kilder:

Amundsen, E. m.fl. (1983). Medisinsk leksikon, bind 5. Oslo: Tiden Norsk Forlag.

Apokjeden as (1999). Vitaminhåndboken. Gode råd om vitamintilskudd. Hefte.

Bjålie, J.G. m.fl. (2000). Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi. Oslo: Gyldendal

Jen, Susan (1996). Food for Thought . Virginia: Hartland Publications.

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006