Obadja

GUDS KARAKTER / OMVENDELSE / GUDSFORHOLD

Forlik deg med Gud

“Forlik deg nå med Ham, så vil du få fred! Og så skal lykken times deg. Ta imot lærdom av Hans munn og legg deg Hans ord på hjertet!” (Job 22,21-22)

Fra begynnelsen av har det vært Satans kløktige plan å få menneskene til å glemme Gud så at han kune få makt over dem. Av den grunn har han søkt å forvrenge Guds karakter og få menneskene til å nære en falsk forestilling om Ham. Det bilde de har fått av Ham i sitt sinn, har vært en fremstilling av ondskapens fyrstes egen karakteregenskaper, så som vilkårlighet, strenghet og et utilgivende sinn, for at menneskene skulle ha frykt for Ham, holde seg borte fra Ham og endog hate Ham...

Kristus kom for å åpenbare Gud for verden som barmhjertighetens Gud, en Gud full av ømhet og medfølelse. Da verdens forløser kom til denne jord, feide Han vekk det tykke mørke som Satan hadde innhyllet Guddommens trone med. Det ble igjen klart for menneskene at Faderen er livets lys...

Det bedrøver Kristus når Han ser mennesekr så oppslukt av verdslige interesser og forretningsmessige problemer at de ikke har tid til å lære Gud å kjenne. For slike er himmelen et fremmed sted som de ikke tar i betraktning. Fordi de ikke er fortrolige med de himmelske ting, blir de trette av å høre om dem. De liker ikke at spørsmålet om nød-vendigheten av frelse skal skape uro i deres sinn. Men Herren vil gjerne at de skal føle en slik uro for at de skal lære å kjenne Ham mens det ennå er tid til å ta imot Hans tilbud om frelse.

Den dagen vil komme når Guds vredes fryktelige fordømmelse vil bli uttalt imot dem som holder fast ved sin ulydighet mot Ham. ... Men du behøver ikke være blant dem som skal komme under Guds vrede. Vi lever ennå i nådens tid. Lyset fra Golgatas kors skinner frem i klare, herlige stråler så vi kan se Jesus som ble ofret for våre synder. “I Ham har vi forløsningen som ble vunnet ved Hans blod, tilgivelse for syndene.” (Ef. 1,7).

Gud ønsker inderlig å gjenopprette sitt bilde i deg. Tro at Han er din hjelper. Beslutt deg til å bli kjent med Ham. Når du søker Ham med bekjennelse og anger, vil Han komme til deg med sin nåde og tilgivelse.

(Fra andaktsboken: Lys fra det høye, s.8, E.G. White, Oslo: Norsk Bokforlag)

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006