Obadja

Gud eller bakeren ?

“Bring hele tienden inn i lagerhuset... Prøv Meg nå i dette, sier Hærskarenes Herre, om Jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere og utøse en slik velsignelse for dere at det ikke er rom nok til å ta imot den.” Mal. 3,10

Det var vanskelig for min mor, som var alene, å forsørge seg selv og sine fem barn med den lille lønnen hun fikk som skolelærer i India. Vi holdt daglig familieandakt sammen og gikk trofast i kirken. På ett eller annet vis klarte hun å gi hver av oss barna en offergave som vi kunne gi i kollekt hver uke. Jeg oppdaget likevel at andre la penger i tiendekonvolutter.

“Hvorfor betaler ikke du tiende?” spurte jeg henne en gang.

“Gud vet alt, og Han kjenner til min kamp. Han venter selvfølgelig ikke at jeg skal betale tiende når jeg har så lite,” svarte hun.

Det hørtes logisk ut for meg.

En dag holdt pastoren en preken om Malakias 3,8-10. Han gjorde det veldig klart, også for oss barn, at en tiendedel av det vi tjener skal gis tilbake til Gud.

Da vi kom hjem, sa mor til oss: “Fra og med neste måneds lønn skal jeg trofast gi tiende tilbake til Gud.”

I begynnelsen av neste måned laget mor et budsjett i tråd med sine ord, og hun plasserte tiende på toppen av lista. Hun kom frem til at hun kunne dekke alle kostnadene på lista unntat to - tiende og bakeren. Begge var på 14 rupier. Hun hadde bare 14 rupier igjen. Hvilken skulle hun betale? Vi ba om det i familieandakten den kvelden, og mor tok sin beslutning: “Jeg vil betale min tiende.”

I kirken neste morgen virket hun gladere enn vanlig, selv om det ikke var mer penger igjen.

Den kvelden kom en kvinne hjem til oss og spurte mor om hun kunne gi hennes datter undervisning. Mor gikk med på det. Så gav kvinnen min mor 25 rupier på forskudd.

“Ser dere, barn,” sa hun etter at kvinnen hadde dratt. “Guds løfter er sanne. Han har nettopp åpnet himmelens sluser for oss og øst ut en velsignelse som er mye mer enn vi trenger for å betale bakeren.”

Vi var alle lykkelige. Vi lovet Gud og takket Ham for Hans trofasthet. Mor ga 14 rupier til bakeren, og de 11 ekstra rupiene sørget for oss resten av måneden.

Av Winnie Kurian. Hentet fra This Quiet Place. A Daily Devotional for Women by Women. Andaktsbok utgitt av Review and Herald Publishing Ass., 1998.

 

 

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006