Obadja

JESUS VANT MAKTEN TIL Å TILGI
av Rebecca Samsing

Hvis ikke Jesus hadde dødd på korset, hadde Han ikke kunnet tilby oss tilgivelse. Den største gleden Jesus fikk ved å gjennomgå det Han gjorde, var nettopp å kunne tilby oss tilgivelse. Likevel føler mange at det er vanskelig å gå til Gud når de har syndet.

En liten gutt ble av sin far advart om ikke å spille ball i nærheten av vinduene. Gutten gjorde det likevel i den tro at han hadde full kontroll, og at farens frykt var overdrevet, men gutten klarte selvfølgelig å knuse et vindu. Hvor skyldbetynget må ikke denne lille gutten ha vært når han måtte gå til sin far, som ga ham påbudet, og fortelle at han har knust et vindu. Dette vil selvfølgelig opprøre faren, men vil han støte bort sønnen? Faren vil ikke støte bort gutten, men i stedet trøste ham og igjen gi ham påbudet om ikke å spille ball i nærheten av vinduene. Faren vil jo ikke ha flere knuste vinduer.

Hvis denne faren kan tilgi sin sønn, hvor mye mer vil da ikke vår Far i Himmelen tilgi oss? «Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter Ham.» (Sal.103,13) For å hjelpe oss med å forstå Hans tilgivende kjærlighet, fortalte Jesus historien om den fortapte sønn. (Lukas 15) «Kan vel en kvinne glemme sitt diende barn, så hun ikke har medynk med barnet ved sitt bryst? Sannelig, disse kan vel glemme, men Jeg kan ikke glemme deg!» (Jes.49, 15) Jesus har mulighet for å tilgi oss. Han har «kjøpt vår synd» ved å betale med Sitt eget liv. «Dere ble kjøpt for en høy pris.» (1.Kor.6,20) Han som har seiret over døden sier: «Jeg er Han som lever og var død, og se, Jeg er levende i all evighet. Amen. Og Jeg har nøklene til dødsriket og til døden.» (Åp.1,18)

Vi må aldri være redde for å gå til Gud når vi har gjort noe som er imot Hans vilje. Den som ikke vil at vi skal gå til Gud, er Satan. Han vet at når vi går til Herren med vår synd, vil Han tilgi oss, og djevelen vil miste sin makt over oss. Når Satan har fått noen til å snuble, gjør han alt han kan for å hindre dem i å gå til Gud for å erkjenne synden. Vi må aldri vente med å gå til Gud når vi har falt. Da vil såret forbli ubehandlet og fortsette å verke, og Satan vil beholde sin makt over oss. «Du skal åpne øynene deres så de vender seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, så de kan få syndenes forlatelse.» (Apg.26,18) Vi må akseptere Gud slik Han er, en kjærlig og rettledende Far, og ikke en streng dommer. Det Han gjør er av kjærlighet. Har Han ikke til det fulle bevist Sin kjærlighet til oss? Våre liv var så kjære for Ham at Han sendte Sin Egen Sønn for å gå i døden for oss.

Han kan ikke ta med våre synder på korset hvis vi ikke har overgitt dem til Ham. «Kast fra dere alle overtredelsene som dere har forbrutt dere mot, og skaff dere et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor skulle dere dø, du Israel hus? For Jeg har ikke behag i noens død, sier Herren Gud. Vend derfor om, så skal dere leve!» (Esek.18,31-32) Med ekte glede, som når en fortapt sønn vender tilbake, tar Han imot synderen og tar byrden fra Ham. «Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på miskunn.» (Sal.103,8) «For Du, Herre, har ikke forlatt dem som søker Deg.» (Sal.9,11) «Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og den som har en sønderknust ånd, frelser Han.» (Sal.34,19)

Vi kan aldri gjøre oss fortjent til Guds tilgivelse. Det er umulig. Alt vi kan er å angre oppriktig, og søke Ham. Vår holdning bør være som Kong Davids: «Min synd bekjente jeg for Deg, og min misgjerning har jeg ikke dekket over. Jeg sa: «Jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren.» (Sal.32,5) «Fri meg fra alle mine overtredelser!» (Sal.39,9) Da kan vi glede oss. «Du har vendt min klage til gledesdans for meg. Du har tatt av meg mine sørgeklær og kledd meg i glede.» (Sal.30,12)

Vi må ikke ta tilbake vår skyld når vi har overgitt den til Kristus. Mennesker er alltid opptatt av hva de har vært og det de har gjort, men når vi har gitt våre synder til Herren, har Han lovet oss: «Jeg vil være nådig ovenfor deres urett, og deres synder og deres lovbrudd skal Jeg aldri minnes mer.» (Heb.8,12) Vi kan trygt legge alt bak oss og begynne et nytt liv i Kristus. Jesus vil ikke danne en ny karakter i oss uten først å fjerne den gamle. «Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeigen, så dere kan være en ny deig, siden dere i sannhet er usyret.» (1.Kor.5,6-7)

Satan vil gjerne at vi skal minnes våre synder etter at vi har overgitt dem til Kristus. Da får han oss mismodige, og ved at vi ser på våre gamle synder i stedet for på Jesus, er det lettere for den onde å få oss til å snuble. Vi må aldri tvile på Jesu tilgivelse. Heller ikke må vi tvile på Hans løfter for «så langt som øst er fra vest, har Han tatt våre overtredelser bort fra oss». (Sal.103,12) Makten til å tilgi tilhører Herren, Jesus Kristus. Han vil gjøre for oss som Han gjorde for Josva da «Satan stod ved Hans høyre hånd for å anklage ham (Josva). Herren sa: «Herren refse deg, Satan! Herren refse deg, Han som har utvalgt Jerusalem. Er ikke denne mannen en rykende brann revet ut av ilden?» Josva var kledd i skitne klær, og han sto foran Engelens åsyn. Han tok til ordet og sa til dem som sto foran Hans åsyn: «Ta av ham de skitne klærne.» Til Josva sa Han: «Se, Jeg har tatt din misgjerning bort fra deg. Jeg skal kle deg i høytidsskrud.» (Sak.3,1-4)
RTS

 

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006