Obadja

Er det trafikkregler i Bibelen?

Jeg sliter, men hvem gjør ikke det? Jeg tenker meg inn i onde sirkler jeg må bryte meg ut av. Tanker og tankebaner jeg vet ikke er bra for meg, men allikevel. “Går inn” der jeg har vært før, og ikke skal være. Jeg gjør mye rart, og angrer. Gang på gang. Kan jeg aldri lære

Jeg prøver å finne svar, rettledning og tips i den eneste boka med stor B. Ber om et åpent og ærlig sinn slik at det jeg leser, ikke blir ”filtrert” gjennom mitt syn, men av Den Hellige Ånd. Jeg ønsker virkelig å se og vite sannheten. Det er det eneste jeg kan og ønsker å forholde meg til. Men, som sagt, jeg sliter. Jeg har av og til blitt ”slått” av ting jeg leser, som virker motstridende. Hvorfor står det tilsynelatende to forskjellige ting i Bibelen når de som har skrevet den skal ha vært påvirket av en og samme ånd? Er det oversettelsen, tiden eller omgivelsene og miljøet som har påvirket den som har skrevet? Sikkert det også, men allikevel da.

Jeg ble litt klokere da et spørreskjema fra Trygg Trafikk datt ned i postkassa mi for en stund siden. Jeg skulle svare anonymt, heldigvis, hvis ikke hadde jeg vel skrevet meg til et par bøter. På spørreskjemaet var det spørsmål om alt som gjaldt meg som trafikant. Hvor fort, hvor sakte, hvor full, hvor edru osv. Plutselig kom jeg til å tenke på noe jeg lærte på trafikkskolen en gang i forrige århundre, som fikk Bibelen til å virke litt klarere.

Trafikkreglene. Der er det også ting som kan virke motstridene, men husker man det man lærte, er det da faktisk ett system. Ta vegmerking for eksempel. Kjempebot hvis man krysseer en heltrukken sperrelinje. Men hvis det står et skilt som overstyrer, skal man følge skiltet. Betyr det at man alltid skal følge det skiltet sier? Nei. Hvis det står et trafikklys ved siden av skiltet, er det trafikklyset som overstyrer skiltet. Da er det lyset man bestandig skal følge! Nei, for står det en politimann og vifter med batongen, overstyrer han trafikklyset igjen. – Hvilket ikke beyr at man ikke trenger vegmerking, skilt eller lys! Vi trenger å kjenne alle trafikkreglene skal vi kunne ferdes trygt i trafikken, uten fare for å skade oss eller andre.

Slik er det også med Guds ord. Det hjelper lite å bare kunne bruddstykker, eller følge deler av loven. Vi må kjenne hele Guds ord slik at vi kan følge alle hans forskrifter. Da kan vi ferdes trygt i livet, og mot livet med visshet om at vi følger sannheten. Ikke våre selviske og egenrådige sinn, som gjør at vi leiter i Bibelen etter enkelttekster som kan forsvare våre valg og vårt verdslige levesett.

Hvis vi ikke åpner Guds bok med et åpent og ærlig sinn, i bønn om at Gud må lede oss til sannheten, vil vi aldri kunne være sikre på at den delen vi leser blir forstått rett av oss. Vi kan da ikke være sikre på at det vi leser ikke bare er en del av en sannhet (som blir ”overstyrt” av noe annet).

Jeg vet ikke ossen alle andre har det. Jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg føler meg ofte svak, forvirret og liten. Da er det godt å vite at jeg har en far i himmelen som er enda mere opptatt av sannhet og kjærlighet enn meg. En som har kraft og kjærlighet til å rettlede og tilgi en stadig tilbakevendende synder, som prøver å følge loven. Gir meg styrke og hvile hvis jeg trenger det. Og det gjør jeg.

Takk Herre for din tålmodighet med meg. For at du vil ha meg i dine armer. Takk Far for din rettledning på min veg, og all din kjærlighet som varmer.

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006