Obadja

Lydighet er prøven

“Et tre kjennes på frukten. En plukker ikke fiken av tistler og høster ikke druer av tornebusker.” (Luk. 6,44)

“Ransak dere selv om dere er i troen.” (2.Kor. 13,5). Noen samvittighetsfulle sjeler som leser dette, begynner å kritisere seg selv og hver eneste følelse og sinns-bevegelse de har. Men dette er ikke den riktige måten å ransake seg selv på. Det er ikke enhver liten følelse og rørelse som skal granskes. Livet, karakteren, må måles med Guds lov som er den eneste standard for karakteren. Frukten er vitnesbyrd om treets karakter. Det er våre gjerninger, ikke våre følelser, som vitner om oss.

Følelsene, enten de er oppmuntrende eller nedslående, må ikke bli gjort til prøve på den åndelige stilling. Vår sanne stilling overfor Gud må avgjøres ved hjelp av Guds ord. Mange er forvirret når det gjelder dette. Når de er glade og lykkelige, tror de at Gud har tatt imot dem. Når det inntrer forandringer og de føler seg ned-trykt, mener de at Gud har forlatt dem. ... Gud vil ikke at vi skal gå gjennom livet med mistillit til Ham. ... Mens vi ennå var syndere gav Gud sin Sønn til å dø for oss. Kan vi tvile på Hans kjærlighet?

En trofast utførelse av våre plikter går hånd i hånd med en riktig vurdering av Guds karakter. Vi har et viktig arbeid å utføre for Mesteren. Kristus kom for å forkynne evangeliet for de fattige, og Han sendte sine disipler ut for å gjøre det sam-me arbeid som Han selv kom for å gjøre. På samme måten sender Han ut sine arbeidere i dag. Sjeler må samles inn for Ham fra gater og veier.

Evighetens veldige følger krever noe mer av oss enn en innbilt kristendom, en religion av ord og formvesen, hvor sannheten holdes utenfor bare for å bli beundret slik som vi beundrer en vakker blomst. Evighet-en krever en tro som er mer enn følelser som tviler på Gud når prøver og vanske-ligheter kommer. Hellighet består ikke i å bekjenne seg til troen, men å ta korset opp og gjøre Guds vilje. ...

“Den som sier at han kjenner Ham, men ikke holder Hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men den som holder Hans ord, i ham er kjærligheten til Gud fullendt.” (1.Joh. 2,4-5).

(Fra andaktsboken: Lys fra det høye, s.130, E.G. White, Norsk Bokforlag)

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006